Vážení rodiče,

platbu kroužku za druhé pololetí je 

nutné uhradit
do 6. února 2020.

1100 Kč za pololetí na

Číslo účtu Air Bank
1518641026/3030

Variabilní symbol:
telefonní číslo rodičů

Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte

 

Platební informace

1100 Kč za pololetí na

Číslo účtu Air Bank
1518641026/3030

Variabilní symbol:
telefonní číslo rodičů

Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte