Ochrana osobních údajů
(GDPR)

Pokud jste návštěvníkem našeho webu, odběratelem novinek nebo Vaše dítě navštěvuje námi provozované akce, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami, právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

1) Správcem osobních údajů je Bc. Barbora Šimonová, IČO 00787574, se sídlem Vysočany 8, Nový Bydžov, 50401, která provozuje webovou stránku www.agentkabaja.cz zpracovává údaje osob a jejich dětí.

 

Osobní údaje, které nejčastěji zpracováváme:

– email, 

– telefonní číslo,

– celé jméno dítěte,

– věk dítěte,

– fotografie

 

2) Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

– umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

3) Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

– poskytování služeb (kroužky, tábory)

 vedení účetnictví (fakturační údaje pro vystavování a evidenci daňových dokladů)

 marketing – zasílání informací ohledně plánovaných akcí

 fotografická dokumentace –  osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Vždy můžete tento souhlas odvolat a to prostřednictvím emailu.

 

4) Zabezpečení a ochrana osobních údajů: 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní.

 

5) K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci – lektoři kroužků a lektoři táborů. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

 

6) V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 máte právo na informace, které je plněno již touto informačním článkem se zásadami zpracování osobních údajů.

 díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

 právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

 stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

8) Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nejsou vaše osobní údaje vydávány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.